Till minne av Pehr Jacob Liedbeck (1802-1876) kvarter 2 grav 114 • Fakta från Wikipedia. Avtäckning inför 50 personer 5:e oktober 1879. En granhäck var anlagd runt bautastenen och framför stod en cypress.