Till minne av Vlad Akasotev (1990-2010) kvarter 35 grav 697.