staty

Kvarter 21C grav 125. Till minne av Överläkare Sture Constantin Carlsson (1860 – 1916) arbetade på tuberkulossjukhuset vid Söderby. En krans från Nationalförening mot tuberkulos lades ner på 10:e årsdagen av hans död, 10 maj 1926. Makan Kerstin Carlsson var född Bergstedt. (1866 – 1935).