staty

Kvarter 19A1 grav 384. Till minne av Karl Gust.Axel Askenbeck (gravsatt 1915)