staty

Kvarter 04A grav 700. Till minne av Ålderman Lundin (gravsatt 1840).

staty