staty

Kvarter 19A2 grav 634. Till minne av Antoine Jean Theodoridis (gravsatt 1939).

staty