staty

Till minne av Loris Minerbi på katolska kyrkogården.

staty