staty

Kvarter 04A grav 128. Till minne av Edouard August Peijron (1796-1858) • Fakta om släkten Peyron från riksarkivet.

Här ligger också Gabriel Gerhard Sparre (1819-1897) och hans hustru Adelaide Virginia Sparre (1831-1909). De var föräldrar till Sixten Sparre som (1889) sköt sig och lindansösen Elvira Madigan och gav upphov till en skandal som föräldrarna tvingade leva med resten av livet.
Adelaides fader, Edouard August Peijron, kunde berätta om sin bror som blev skjuten av en greve de la Marck, chef för Ostindiska kompaniet, efter ett myteri. Greven sköt Carl Peijron genom ögat, rakt in i hjärnan, inför Gustaf III.

Kathinka Lindhe, som är barnbarnsbarn, har forskat kring det hela. På hennes hemsida kan du läsa mer.

staty