staty

Kvarter 09 grav 82. Till minne av kommersrådet Hemberg (gravsatt 1834)

staty