staty

Till minne av Gabriel Urwitz (1879-1925) mosaiska begravningsplatsen kvarter F 1728-1729