staty

Eva Bonnier (1857-1909 mosaiska kv E grav 1082) • Fakta från Wikipedia. Konstnär Carl Milles. Stenen höggs av Arthur Sandin och avtäcktes slutet av maj 1910.