staty

Kvarter 03 grav 85. Till minne av Walfrid Bäckström (1840-1901) • Fakta om Walfrids son Artur Bäckström. Han är begravd på Julita gård.

staty