staty

Kvarter 12D grav 219. Till minne av Anders P:Son Lindberg (1848-1906) Målaremästare och ordförande i Målarmästerföreningen. Han startade även “Handtverks- och Industri-tidning: Tidskrift för Sveriges handtverksorganisation”. Avtäckt 2 maj 1907.