staty

kvarter 9 grav 66. Till minne av Thure Adam Georg Essén (1839-1903) • Fakta om hans son från Wikipedia. Thure Essén var förste lantmätare, och fick vården av lantmätarna. Vården överlämnades till Sveriges lantmätarförening vid en ceremoni onsdagen 24 februari 1909.