staty

kvarter 14A grav 63. Till minne av Olof Molin (1867-1939) • Fakta från Runeberg. Avtäcktes 24 oktober 1943 då vården “överlämnades” till familjen. Kyrkoherde i Maria i 40 år.