staty

Kvarter 04B grav 13. Till minne av Carl Anders Danielsson (1848-1916) Skulptör Carl Fagerberg. Avtäcktes 24 maj 1918 och höggs av Enoch Johansson.

staty