staty

kvarter 21H grav 08. Till minne av Algot Alexius Öhrfeldt • Direktör (18xx-1963)

staty