staty

kvarter 1A grav 137a. Till minne av Lars Malkolm Palmér (18xx-1936).Grosshandlare. Här finns också Ernst Charles Emil Wahlgren (18xx-1931) • Förvaltare.

staty

staty