staty

kvarter 1A grav 137a. Till minne av Lars Malkolm Palmér (1857-1936).Godsägare. Här finns också Ernst Charles Emil Wahlgren (1865-1931) • Förvaltare, tjänare, vän.

staty

staty