staty

kvarter 11E grav 156. Till minne av Anders Magnus Bergqvist (1855-1911) • Fakta från Runeberg. Avtäckt söndag 10 maj 1914. AB A M Bergqvist betalade. Han organiserade bland annat repslageriidkarna.