staty

kvarter 1A grav 294. Till minne av Carl (Sigfrid) Alm (1861-1928) • Sällskapet för främjandet av kyrklig själavård hyllade 17:e april 1943 med tal och kransar rotemannen Carl Alm. Han var bland annat en av sällskapets stiftare.