Category: Stenporträtt

staty

kvarter 8A grav 88. Till minne av Carl Wilhelm Robert Ramsay (1860-1933)

staty

staty

kvarter 19A1 grav 195. Till minne av Emil Alexander Linden (1859-1914) • Fakta från Riksarkivet. Avtäcktes söndagen 9 november 1947. Barnen reste vården.

staty

staty

kvarter 21C grav 93. Till minne av Adolf Moberg (1862-1919)

staty

kvarter 19C grav 163. Till minne av Carl Thulin (1857-1917)

staty

kvarter 21C grav 208. Till minne av Nicolaus A. Fleischer (1868-1929)

staty