L

Pekka Langer • Fakta om graven Minneslunden.
Per Jacob Liedbeck • Fakta om graven Kvarter 2 grav 114. Här är en bild på stenen.
Helmer Linderholm • Fakta om graven saknas.
Frans Lindqvist • Fakta om graven Kvarter 14 grav 787.
Hjalmar Lindroth (språkvetare) • Fakta om graven Kvarter 17 grav 1044.
Christian Lovén (ämbetsman) • Fakta om graven Kvarter 16 grav 876.
Rolf Lundgren • Fakta om graven Kvarter 25 grav 638.
Artur Lundkvist • Fakta om graven Kvarter 4 grav 194. Här är en bild på stenen.
Axel Lyström • Fakta om graven Kvarter 11 grav 494.